Thông báo từ Phòng GD&ĐT Huyện Sóc Sơn

Trường THCS Bắc Sơn

Địa chỉ: Tiên chu - Bắc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích