Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Thị Phượng

Trình độ: Đại học

Phó hiệu trưởng

Bùi Văn Xuyên
Bùi Văn Xuyên

Trình độ: Đại học

Nguyễn Thành Lê
Nguyễn Thành Lê
Trường THCS Bắc Sơn

Địa chỉ: Tiên chu - Bắc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích