STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trường THCS Minh Tríthcsminhtrihttp://thcsminhtri.pgdsocson.gov.vn359
2 Trường THCS Phú Minhthcsphuminhhttp://thcsphuminh.pgdsocson.gov.vn239
3 Trường THCS Thanh Xuânthcsthanhxuanhttp://thcsthanhxuan.pgdsocson.gov.vn95
4 Trường THCS Bắc Phúthcsbacphuhttp://thcsbacphu.pgdsocson.gov.vn91
5 Trường THCS Mai Đìnhthcsmaidinhhttp://thcsmaidinh.pgdsocson.gov.vn91
6 Trường THCS Nguyễn Duthcsnguyenduhttp://thcsnguyendu.pgdsocson.gov.vn77
7 Trường THCS Quang Tiếnthcsquangtienhttp://thcsquangtien.pgdsocson.gov.vn42
8 Trường THCS Nam Sơnthcsnamsonhttp://thcsnamson.pgdsocson.gov.vn40
9 Trường THCS Hiền Ninhthcshienninhhttp://thcshienninh.pgdsocson.gov.vn39
10 Trường THCS Trung Giãthcstrunggiahttp://thcstrunggia.pgdsocson.gov.vn25
11 Trường THCS Phù Linhthcsphulinhhttp://thcsphulinh.pgdsocson.gov.vn19
12 Trường THCS Phú Cườngthcsphucuonghttp://thcsphucuong.pgdsocson.gov.vn19
13 Trường THCS Bắc Sơnthcsbacsonhttp://thcsbacson.pgdsocson.gov.vn18
14 Trường THCS Đông Xuânthcsdongxuanhttp://thcsdongxuan.pgdsocson.gov.vn12
15 Trường THCS Thị Trấn Sóc Sơnthcsthitransocsonhttp://thcsthitransocson.pgdsocson.gov.vn8
16 Trường THCS Tân Minh Bthcstanminhbhttp://thcstanminhb.pgdsocson.gov.vn5
17 Trường THCS Việt Longthcsvietlonghttp://thcsvietlong.pgdsocson.gov.vn5
18 Trường THCS Đức Hoàthcsduchoahttp://thcsduchoa.pgdsocson.gov.vn1
Trường THCS Bắc Sơn

Địa chỉ: Tiên chu - Bắc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích